Challenging Bike Travel in Tibet and Kham-Amdo

Greatway Tour is an expert on Tibet mountain bike tours. The adventurous Tibet-Everest-Nepal bike tour is very popular. Tibet bike tours to Kailash and along the Xinjiang-Tibet Highway are real challenges. Maybe a bike tour in Lhasa or further cycling to Gyantse, Shigatse and Tsetang would be suitable for beginners.

 

Mountain Bike Tour from Lhasa via Everest BC to Kathmandu
Grand Bike Travel from Tibet to Nepal
25 Days Private Tour | Lhasa – Chushur - Kampala - Baidi - Karola - Longma - Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Jiding - Youlongla - Lhatse – Gyatsola - Shegar - Pang La - Rongbuk / Everest BC – Old Tingri - Mengbu - Borong - Paiku Tso - Kyirong - Kathmandu
Highlights
View More
Great Bike Tour in Central Tibet
Tibet Bike Travel to Lhasa, Shigatse, Gyantse and Tsetang
17 Days Private Tour | Lhasa - Yangbajing - Xuegula - Margyang - Donggu La - Taktser - Trakdruka (Dazhuka) - Jangdam - Shigatse - Gyantse - Longma - Karola - Baidi - Kampala Pass - Chushur - Tsetang - Samye - Tsetang - Gongga
Highlights
View More
Great Bike Tour from Xinjiang via Holy Mountain Kailash to Tibet
- Bicycle trip from Kashgar via West Tibet Ngari to Lhasa
39 Days Private Tour | Kashgar - Yecheng - Mazar - Hongliutan - Jieshan Daban - Hongtu Daban - Doma - Bangong Tso - Risong - Shiquanhe - Namuru - Baer - Tsada - Mentu - Darchen - Kailash Trekking – Darchen - Manasarovar - Mayum La - Paryang – Xin Zhongba - Saga - Qiere - Sangsang - Lhatse - Cola Pass - Resa - Jiding - Shigatse – Gyantse - Longma - Karola - Baidi - Kampala Pass - Chushur - Lhasa
Highlights
View More
Mountain Bike Tour to Holy Mountain Amnye Machen
Bike Travel to Amnye Machen in Tibetan Area Ngolok
12 Days Private Tour | Xining - Xining - Kumbum (Ta’er Si) - Guide - Maqin - Base Camp of Amnye Machen - Xueshan Village - Xiadawu – Huashixia - Gonghe – Koko Nor (Qinghai Hu) - Xining
Highlights
View More
Other Tibet Tour Packages
Other Tour Packages of East Tibet Kham-Amdo